Úvod > Právní služby > Rozhodčí řízení
Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

  • právní poradenství
  • zastupování v rozhodčím řízení
  • výkon funkce rozhodce (podmínkou je uzavření rozhodčí smlouvy nebo doložky, podmínky této právní služby je nutno individuelně projednat)

Zaujalo nás

Zákonné úroky z prodlení

http://www.bulletin-advokacie.cz/zakonne-uroky-z-prodleni

Může obyčejná e-mailová komunikace právně zavazovat?

V současné moderní době je zcela běžné, že budování obchodních vztahů začíná zprávou v e-mailové schránce. Pokud bychom měli ve zkratce vystihnout obsah první zprávy mezi...