Advokátní kancelář Brno

Advokátní kancelář JUDr. Jáchym Kanarek poskytuje právní služby v oblasti práva a právního zastupování.

Advokátní kancelář poskytuje klientům právní služby od roku 1991 podle jejich potřeb ve všech oblastech práva. Právní poradenství je poskytováno jednak advokáty, jednak spolupracujícími odborníky z jiných oborů (exekuční řízení, daňové a účetní poradenství, patentové právo, ochranné známky, obchod s realitami, provádění veřejných dražeb, apod.).

Podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám, poskytujeme úplný právní servis podle jejich potřeb od počátku jejich činnosti. Občanům a právnickým osobám, které neprovozují podnikatelskou činnost, poskytujeme právní služby spočívající v právním poradenství, sepisu smluv, dohod a jiných listin, jednání s účastníky právních vztahů a se správními a obecními orgány a se soudy.

Zaujalo nás

Přehledně o elektronické evidenci tržeb

V souvislosti s nabytím platnosti zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a jeho účinnosti od 1. prosince 2016 by se měli poplatníci aktivně připravovat na blížící se evidenční...

Sčítání trestů zákazu činnosti

Podle § 90 odst. 1 tr. zákoníku může soud po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti podmíněně upustit od výkonu jeho zbytku, jestliže odsouzený v době výkonu trestu způsobem svého...