Úvod > Právní služby > Rodinné právo
Rodinné právo

Rodinné právo

  • zastupování v opatrovnickém řízení, t.j. o výchově a výživě nezletilých dětí
  • zastupování v řízení o výživném manželů/manželek a výživném mezi příbuznými
  • zastupování v rozvodovém řízení
  • sepis dohod pro tzv. "rozvod dohodou" (dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu do rozvodu manželství a pro dobu po rozvodu manželství a dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu)
  • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů
  • koncipování předmanželských smluv a dohod o zúžení společného jmění manželů (SJM)

Zaujalo nás

Zákonné úroky z prodlení

http://www.bulletin-advokacie.cz/zakonne-uroky-z-prodleni

Může obyčejná e-mailová komunikace právně zavazovat?

V současné moderní době je zcela běžné, že budování obchodních vztahů začíná zprávou v e-mailové schránce. Pokud bychom měli ve zkratce vystihnout obsah první zprávy mezi...