Úvod > O kanceláři
Advokátní kancelář Brno

Advokátní kancelář JUDr. Jáchym Kanarek

Advokát, právník JUDr. Jáchym Kanarek

JUDr. Jáchym Kanarek

Je členem České advokátní komory od roku 1991. Právnické vzdělání získal studiem na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (dříve Univerzita Jana Evangelisty Purkyně) složením státní závěrečné zkoušky v roce 1980. Od doby ukončení studia do roku 1990 pracoval v několika organizacích zejména v oblasti hospodářského a občanského práva. V roce 1990 složil advokátní zkoušku a v roce 1991 byl zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. Od té doby provozuje vlastní advokátní kancelář. Činnost advokáta je zaměřena na poskytování právních služeb podnikatelům a nepodnikatelským subjektům.

Přímý kontakt:
(+420) 603 20 24 28
Email:
judr.kanarek@advokat-brno.cz
Datová schránka:
yapha6y

Zaujalo nás

Zákonné úroky z prodlení

http://www.bulletin-advokacie.cz/zakonne-uroky-z-prodleni

Může obyčejná e-mailová komunikace právně zavazovat?

V současné moderní době je zcela běžné, že budování obchodních vztahů začíná zprávou v e-mailové schránce. Pokud bychom měli ve zkratce vystihnout obsah první zprávy mezi...