Úvod > Právní služby > Obchodní právo
Obchodní právo

Obchodní právo

  • vymáhání pohledávek mimosoudní a v soudním a rozhodčím řízení (upomínací, nalézací, exekuční a insolvenční řízení)
  • zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány
  • zakládání a změny společností s ručením omezeným, akciových společností a družstev a společenství vlastníků jednotek
  • zastupování v řízení před rejstříkovými soudy
  • příprava a organizační zajištění valných hromad
  • sepisování obchodních smluv
  • účast na obchodních jednáních
  • právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, vznik, změna a zánik zástavních práv, úschova peněz a listin)
  • právní a organizační poradenství
  • směnky a nároky a závazky směnečného práva

Zaujalo nás

Zákonné úroky z prodlení

http://www.bulletin-advokacie.cz/zakonne-uroky-z-prodleni

Může obyčejná e-mailová komunikace právně zavazovat?

V současné moderní době je zcela běžné, že budování obchodních vztahů začíná zprávou v e-mailové schránce. Pokud bychom měli ve zkratce vystihnout obsah první zprávy mezi...