Úvod > Právní služby > Občanské právo
Občanské právo

Občanské právo

  • zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány
  • poradenství a zastupování v dědickém řízení
  • právní poradenství
  • příprava a sepis občanskoprávních smluv
  • právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, vznik, změna a zánik zástavních práv, úschova peněz a listin)
  • vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní, příp. rozhodčí (upomínací, nalézací a exekuční řízení)
  • vznik, změna, zánik a uplatnění ručitelského závazku
  • účast na jednáních s ostatními účastníky právních vztahů
  • směnky a nároky a závazky směnečného práva

Zaujalo nás

Zákonné úroky z prodlení

http://www.bulletin-advokacie.cz/zakonne-uroky-z-prodleni

Může obyčejná e-mailová komunikace právně zavazovat?

V současné moderní době je zcela běžné, že budování obchodních vztahů začíná zprávou v e-mailové schránce. Pokud bychom měli ve zkratce vystihnout obsah první zprávy mezi...