Úvod > Novinky > Zákonné úroky z prodlení
Rozhodčí řízení

Zákonné úroky z prodlení

6:46 13.6. 2024 | Richard W. Fetter

V prodlení je dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní. Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená. Znamená to, že na rozdíl od dřívějších pravidel (do 31. 12. 2013) si věřitel a dlužník mohou (podle nového občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014) dohodnout smluvní úroky z prodlení výší odchylné od zákonných úroků z prodlení.

Bulletin advokacie

http://www.bulletin-advokacie.cz/zakonne-uroky-z-prodleni

 

Zaujalo nás

Zákonné úroky z prodlení

http://www.bulletin-advokacie.cz/zakonne-uroky-z-prodleni

Může obyčejná e-mailová komunikace právně zavazovat?

V současné moderní době je zcela běžné, že budování obchodních vztahů začíná zprávou v e-mailové schránce. Pokud bychom měli ve zkratce vystihnout obsah první zprávy mezi...