Úvod > Právní služby > Nemovitosti
Nemovitosti

Nemovitosti

  • sepis kupních smluv, darovacích smluv, smluv o převodu vlastnictví bytové (nebytové) jednotky, zástavních smluv, smluv (dohod) o zřízení věcného břemene a nájemních smluv k bytům nebo nebytovým prostorům
  • sepis návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu práva podle smluv uvedených výše do katastru nemovitostí
  • úschova listin
  • úschova peněz
  • obstarání dokladů potřebných pro sepis výše uvedených smluv

Zaujalo nás

Zákonné úroky z prodlení

http://www.bulletin-advokacie.cz/zakonne-uroky-z-prodleni

Může obyčejná e-mailová komunikace právně zavazovat?

V současné moderní době je zcela běžné, že budování obchodních vztahů začíná zprávou v e-mailové schránce. Pokud bychom měli ve zkratce vystihnout obsah první zprávy mezi...