Úvod > Ceník
Advokátní kancelář Brno

Ceník advokátních služeb

Ceny právních úkonů při poskytování právních služeb vycházejí z advokátního tarifu. Závisí na hodnotě předmětu, kterého se právní úkony týkají a na charakteru služby, která je poskytována.

Hodinová sazba činí od 1.200,00 Kč do 2.500,00 Kč za hodinu. Její horní sazba je používána v případech vyšší náročnosti (časová bezodkladnost, použití cizího jazyka, mimořádná náročnost věci).

Úkonová sazba vychází z tarifní ceny určené podle advokátního tarifu.

Paušální sazba je cenou za pravidelné poskytování právních služeb v delším období a je dohodnuta ve výši podle rozsahu právních služeb.

K cenám je fakturována DPH ve výši podle platné právní úpravy. Veškeré ceny lze individuálně dohodnout.

Zaujalo nás

Zákonné úroky z prodlení

http://www.bulletin-advokacie.cz/zakonne-uroky-z-prodleni

Může obyčejná e-mailová komunikace právně zavazovat?

V současné moderní době je zcela běžné, že budování obchodních vztahů začíná zprávou v e-mailové schránce. Pokud bychom měli ve zkratce vystihnout obsah první zprávy mezi...