Úvod > Právní služby > Trestní právo
Trestní právo

Trestní právo

  • zastupování v přípravném trestním řízení a v trestním řízení před soudy
  • sepis dohod o náhradě škody pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání
  • účast na jednáních s ostatními účastníky právních vztahů
  • zastupování poškozeného v adhezním řízení (náhrada škody způsobená trestným činem)
  • zastupování v přestupkovém řízení
  • zastupování mládeže (t.j. nezletilých) a mladistvých podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Zaujalo nás

Zákonné úroky z prodlení

http://www.bulletin-advokacie.cz/zakonne-uroky-z-prodleni

Může obyčejná e-mailová komunikace právně zavazovat?

V současné moderní době je zcela běžné, že budování obchodních vztahů začíná zprávou v e-mailové schránce. Pokud bychom měli ve zkratce vystihnout obsah první zprávy mezi...